< Back

Thời lượng

10 tháng

Quy mô nhóm

10

Ngân sách

> 75,000 USD

Công nghệ & Công cụ

Microsoft Office 365 (SharePoint Online, Planner, Delve), SharePoint Workflows, JavaScript, REST queries, SharePoint Designer, Bootstrap 3.

Cổng thông tin học tập cho trung tâm dịch vụ công tác xã hội

Project Details

KHÁCH HÀNG – UK

Khách hàng là trung tâm dịch vụ công tác xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh, cung cấp một loạt các dịch vụ xã hội, bao gồm hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc tại gia và tái định cư dành cho cho những người khuyết tật và có các vấn đề về sức khỏe thể chất, tâm thần.

GIẢI PHÁP

BEETSOFT đem lại giải pháp SharePoint Online, Microsoft Office 365 và lưu trữ đám mây vì khách hàng muốn phát triển mạng học tập và chia sẻ kiến thức nội bộ của họ trên điện toán đám mây. Giải pháp được thiết kế nhanh chóng theo phong cách doanh nghiệp của khách hàng.

BEETSOFT đã nỗ lực tạo ra các tính năng sau:

  • Trung tâm đào tạo cổng thông tin trực tuyến
  • Trung tâm phát triển cá nhân trực tuyến
  • Kiểm tra tại chỗ
  • Chính sách
  • Cổng thông tin di động

Đội ngũ thiết kế của chúng tôi đã phát triển thành công phiên bản di động và máy tính bảng của cổng thông tin học tập. Cả hai phiên bản đều cung cấp đầy đủ các tính năng như phiên bản trên máy tính để bàn.

KẾT QUẢ 

BEETSOFT đã cung cấp mạng nội bộ cho công ty khách hàng dựa trên SharePoint, với bộ tính năng tạo điều kiện tối ưu nhất cho quá trình học tập và hỗ trợ nhân viên giải quyết, quản lý công việc hàng ngày của họ. Mạng nội bộ cũng cho phép các nhà quản lý và giám sát viên kiểm soát nhân viên tốt hơn, từ đó đưa ra các chiến lược phát triển cá nhân, theo dõi quá trình làm việc và đánh giá hiệu quả khách quan, cải thiện hiệu suất làm việc.