< Back

Thời lượng

12 tháng

Quy mô nhóm

15

Ngân sách

> 150,000 USD

Công nghệ & Công cụ

MS SQL Server, Transact-SQL, JReport

Báo cáo & Quản lý dữ liệu cho trung tâm y tế cộng đồng

Project Details

KHÁCH HÀNG – HOA KỲ 

Khách hàng yêu cầu cung cấp giải pháp phần mềm quản lý cho các trung tâm y tế cộng đồng & nhà dưỡng lão. Từ đó, chúng tôi xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu bệnh nhân, thông tin thuốc và tạo báo cáo theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

GIẢI PHÁP 

Để đảm bảo chất lượng lưu trữ dữ liệu và thời gian phản hồi nhanh, BEETSOFT xây dựng kho dữ liệu Microsoft SQL Server data warehouse, sử dụng Transact-SQL để tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Một số báo cáo tiêu biểu được cung cấp bao gồm:

  • Báo cáo phân loại thuốc
  • Thuốc bị thất lạc
  • Báo cáo hồ sơ bệnh nhân
  • Báo cáo hiệu quả công việc của nhân viên y tế
  • Báo cáo Marketing

KẾT QUẢ 

Khách hàng của chúng tôi đã thành công trong cải thiện quy trình quản lý nhờ các báo cáo phân tích nhanh chóng và hiệu quả.