< Back

Thời lượng

9 tháng

Quy mô nhóm

15

Ngân sách

> 120,000 USD

Công nghệ & Công cụ

MS Dynamics CRM, MS SharePoint 2013, JavaScript, C#, REST API

Ứng dụng quản lý cho trung tâm Nghiên cứu & Y tế

Project Details

KHÁCH HÀNG – Dubai, UAE

Khách hàng là một trung tâm nghiên cứu lâm sàng và chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại UAE, cung cấp dịch vụ y tế dựa trên công nghệ, nghiên cứu y sinh. Các dịch vụ tiêu biểu bao gồm: điều trị nội trú, cứu thương, nhi khoa, X quang, tâm thần học, sản phụ khoa.

GIẢI PHÁP

Đội ngũ tư vấn CRM và SharePoint của BEETSOFT đảm bảo tích hợp với EHR và PMS của hệ thống khách hàng để hiện thị đầy đủ thông tin bệnh nhân, nhân viên y tế, cuộc hẹn,… trong hệ thống CRM (Quản lý khách hàng). Các trường hợp áp dụng tiêu biểu:

  • Bệnh nhân nhập viện
  • Nhân viên y tế check-in
  • Sắp xếp & quản lý buổi khám bệnh

KẾT QUẢ 

BEETSOFT đã tạo ra một hệ thống quản lý bệnh nhân & thực hiện khảo sát được tích hợp với hệ thống dữ liệu tổng của doanh nghiệp khách hàng nhằm kiểm soát và đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế. Hệ thống này cho phép lên lịch và theo dõi từng buổi khám và tương tác với bệnh nhân, thông báo tự động dành cho từng cuộc họp, sự kiện quan trọng và yêu cầu bệnh nhân trả lời các bản khảo sát.