< Back

Thời lượng

8 tháng

Quy mô nhóm

25

Ngân sách

> 150,000 USD

Công nghệ & Công cụ

.NET Framework 2.0, ADO.NET, ASP.NET, AJAX, VB.NET, JavaScript, Infragistics 2.0, Citrix server API, Crystal Reports

Phát triển phần mềm tự động hoá cho quản lý thuốc & thiết bị y tế

Project Details

KHÁCH HÀNG – HOA KỲ 

Công ty dược phẩm hoạt động tại hơn 10 quốc gia, cung cấp các thiết bị y tế như máy lọc thận, truyền máu,… đang duy trì sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư.

GIẢI PHÁP

Khách hàng chọn nền tảng .NET để triển khai hệ thống tích hợp mới. Từ đó, máy chủ của BEETSOFT và máy phía khách hàng tương tác thông qua dịch vụ .NET. Giải pháp bao gồm các mô-đun sau:

  • Bảo trì dữ liệu
  • Sản xuất
  • Quản lý kho
  • Hóa đơn
  • Báo cáo
  • Bảo mật

KẾT QUẢ 

BEETSOFT đã cung cấp một giải pháp GAMP4 toàn diện tuân thủ để tự động hóa quản lý, phân loại các loại thuốc và thiết bị y tế. Giải pháp bao gồm bảo trì dữ liệu, sản xuất, quản lý kho, lập hóa đơn, báo cáo và bảo mật.

CÔNG NGHỆ 

Công nghệ: .NET Framework 2.0, ADO.NET, ASP.NET, AJAX, VB.NET, JavaScript, Infragistics 2.0, Citrix server API, Crystal Reports

Quy trình phát triển: GAMP4