< Back

Thời lượng

20 tháng

Quy mô nhóm

15

Ngân sách

> 350,000 USD

Công nghệ & Công cụ

iOS SDK, Xcode, UIKit, CoreData, Ruby and Bash scripts, Git, Android SDK, Android Support Libraries, JSON, SQLite, Amazon AWS, Canvas, Background processing

Phát triển ứng dụng học ngoại ngữ

Project Details

KHÁCH HÀNG – HOA KỲ

Khách hàng của chúng tôi là doanh nghiệp Hoa Kỳ chuyên cung cấp giải pháp giáo dục ngoại ngữ tới người học đến từ hơn 100 quốc gia.

GIẢI PHÁP

BEETSOFT đã phát triển ứng dụng tương thích với cả 2 nền tảng Android và iOS, nhằm hỗ trợ người dùng phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Dự án bao gồm 2 mảng chính:

  • Ứng dụng di động
  • Cổng thông tin học tập

Đặc biệt, cổng thông tin web được đánh giá thân thiện với người dùng và phổ biến trên cả trình duyệt di động và máy tính. Đồng thời, BEETSOFT tích hợp cổng thông tin với công cụ Stripe Billing để đảm bảo an toàn và bảo mật giao dịch trực tuyến.

KẾT QUẢ 

Ứng dụng đạt giải thưởng Ứng dụng học tập tốt nhất tại Úc và Đông Nam Á.

CÔNG NGHỆ 

iOS: iOS SDK, Xcode, UIKit, CoreData, Ruby and Bash scripts, Git, Jira.

Android: Android SDK, Android Support Libraries, JSON, SQLite, Amazon AWS, Canvas, Background processing, Security data encryption.

Web portal: LAMP stack, PHP, JavaScript, jQuery, Cloudflare CDN, Pimcore CMS, HTML5/CSS media queries, Stripe API.