< Back

Thời lượng

12 tháng

Quy mô nhóm

18

Ngân sách

> 200,000 USD

Công nghệ & Công cụ

Microsoft Dynamics CRM, .NET, WPF, SQL Server Reporting Services

Quản lý quan hệ khách hàng cho ngân hàng

Project Details

KHÁCH HÀNG – Singapore

Khách hàng của chúng tôi là một ngân hàng nổi tiếng tại Singapore với chi nhánh trên khắp Châu Á.

GIẢI PHÁP

Đội ngũ lập trình chuyên nghiệp của BEETSOFT đã áp dụng công nghệ vào giải pháp quản lý và tăng trải nghiệm khách hàng trong ngân hàng, với 3 mô-đun tiêu biểu:

  • Quản lý cơ sở khách hàng (Customer base management)
  • Kế hoạch & hoạt động bán hàng (Sales activities planning)
  • Phân tích và báo cáo chuyên sâu (Advanced analytics and reporting)

KẾT QUẢ 

BEETSOFT đã thành công trong dự án cung cấp và triển khai các tính năng mới cho khách hàng. Hệ thống công nghệ của chúng tôi hiện đã cho kết quả tích cực trong tăng trải nghiệm khách hàng, quản lý danh sách khách hàng và giúp ngân hàng thu hút nhiều khách hàng tiềm năng.